Serwis www.naturalnezakupy.com jest sklepem prowadzącym sprzedaż wysyłkową za pośrednictwem sieci Internet. Naszym celem jest stworzenie sklepu internetowego, umożliwiającego Państwu zakupy w dowolnym miejscu i czasie. W swojej ofercie proponujemy Państwu szeroki asortyment produktów naturalnych, suplementów diety,kosmetyków w konkurencyjnych cenach i atrakcyjnych promocjach. Przed skorzystaniem z serwisu naturalnezakupy.com koniecznym jest zapoznanie się z poniższym regulaminem korzystania z usług. Regulamin obowiązujący od dnia 25 maja 2018 roku w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”).

Zamówienia:

Przed rozpoczęciem korzystania z platformy internetowej www.naturalnezakupy.com prowadzącej działalność handlową należy zapoznać się z niniejszym Regulaminem.

Składanie zamówienia odbywa się przez 24h na dobę po wyborze artykułów z oferty sklepu znajdujących się na stronie www.naturalnezakupy.com poprzez wypełnienie formularza zamówień. Klient posiada prawo wyboru sposobu dostawy oraz metody płatności, zgodnie ze wskazaniami w formularzu zamówienia.

Sklep zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia w przypadku: gdy produkt został wycofany ze sprzedaży na terenie Polski.

Przygotowanie do wysłania zamówienia następuje po prawidłowo wypełnionym i wysłanym formularzu, po czym Zamawiający otrzymuje potwierdzenie zamówienia wysłane z serwisu www.naturalnezakupy.com.

Odbiór zamówień przez Klienta lub upoważnione osoby odbywa się od poniedziałku do piątku. Zamówienia złożone w sobotę, niedzielę i święta są realizowane w następny dzień roboczy.

Czas realizacji zamówień sklep wykonuje bez zbędnej zwłoki do 1-3 dni roboczych od dnia zaksięgowania wpłaty na konto .

Sklep wysyła e-mail na adres podany w formularzu przez Klienta:
– po złożeniu zamówienia na www.naturalnezakupy.com z informacją o zamówieniu z numerem zamówienia,
– z informacją o przyjęciu do realizacji złożonego zamówienia,
– z informacją o zrealizowaniu zamówienia (potwierdzenie nadania przesyłki).

Koszty dostawy pokrywa Klient i są one zgodne z obowiązującym cennikiem. Jeżeli jednak wartość zamówionych produktów przekroczy 300 zł w przypadku przesyłki do 30 kg i Klient wybierze jako formę zapłaty przelew, płatność poprzez PayU, koszty przesyłki nie są naliczane (nie dotyczy zamówień zagranicznych, gdzie koszty dostawy ustalane są indywidualnie). Zamówienia dostarczane są do Klienta za pośrednictwem poczty polskiej.Nie ma mozliwości odbioru osobistego.Nie wysyłamy za granice polski.

Sklep zastrzega sobie prawo do obciążenia klienta wyższymi kosztami dostawy w przypadku przekroczenia limitu wagowego.

Sklep zastrzega sobie prawo do obciążenia Klienta kosztami transportu zamówienia w przypadku nieudanej próby dostarczenia z winy Klienta: błędnego podania adresu, kodu pocztowego, nieodebrania przesyłki w terminie lub odmowy odbioru zamówionego produktu.

Klient ma prawo do anulowania transakcji bez podania przyczyny, lecz powiadamia niezwłocznie o tym fakcie sklep telefonicznie lub e-mailem. Otrzymanie odpowiedzi na e-mail z informacją o potwierdzeniu i przyjęciu rezygnacji przez sklep jest równorzędny z anulowaniem transakcji.

Umowa sprzedaży zawierana jest na okres minimum 7 dni. Klient, który nie wpłacił za zamówienie otrzymuje po 14 dniach od złożenia zamówienia informację, że jest ono anulowane, bez obciążania Klienta jakimikolwiek kosztami. Anulowane zamówienie może być zrealizowane po konsultacji ze sklepem.

Wszystkie zamówienia są przygotowywane do wysyłki jedynie przez wykwalifikowany personel sklepu.

Każdorazowo otrzymując zamówienie Kupujący powinien sprawdzić czy opakowanie nie jest uszkodzone i czy zawiera wszystkie zamówione produkty pod względem ilościowym jak i jakościowym. O zaistniałych nieprawidłowościach Kupujący niezwłocznie powinien poinformować sklep.

14. Przedstawiona oferta sklepu nie jest ofertą w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

15. Promocje dostępne w ramach serwisu aleeko.pl nie łączą się z innymi akcjami promocyjnymi.

Płatności można dokonywać w PLN na konto ING 86 1050 1764 1000 0091 2909 4919

Przelewem bankowym
przy odbiorze towaru, opcja za pobraniem,
przy pomocy karty kredytowej za pośrednictwem PayU,
płatności online poprzez serwis PayU,
płatności online poprzez serwis PayPal z dopłatą 4% do wartości zamówienia (+4%)

 

Zwroty:

 

Zwroty są rozpatrywane zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014r. poz. 827)

Klient, który zawarł umowę może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem bezpośrednich kosztów zwrotu rzeczy (art. 34 ust. 2 w zw. Z art. 27 Ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta). Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę, przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów (art. 33 powyższej ustawy).

Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

dla umowy polegającej na wydaniu rzeczy – od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik,

w przypadku umowy, która:

obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części,

polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy;

Konsument może odstąpić od umowy, składając przedsiębiorcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. W celu odstąpienia od umowy i anulowania transakcji, klient powiadamia niezwłocznie o tym fakcie Sklep telefonicznie (lub faksem) i emailem. Sklep niezwłocznie przesyła konsumentowi wiadomość email z potwierdzeniem otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Umowę taką uważa się za niezawartą

Prawo odstąpienia od umowy lub zwrot zakupionego towaru przysługuje również w sytuacji, kiedy produkt dotknięty jest uszkodzeniami mechanicznymi pochodzenia zewnętrznego. W tym celu zaleca się by sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W przypadku, gdy opakowanie nosi ślady uszkodzenia lub, gdy taśmy są zerwane zaleca się w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się ze Sklepem w celu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji.

Sklep niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy.

Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że strony porozumiały się co do innego sposobu zwrotu, który nie wiąże się dla konsumenta z żadnymi kosztami.

Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

Pobierz formularz zwrotu

 

Reklamacje:

 

Reklamacje są rozpatrywane zgodnie z ustawą kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.) w brzmieniu nadanym jej Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014r. poz. 827). Podstawę reklamacji stanowi odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi.

Podstawę reklamacji stanowi odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi za wadę fizyczną (prawną). Wada fizyczna polega na niezgodności sprzedanego produktu z umową. Wada prawna polegać może na ograniczeniu w korzystaniu lub rozporządzaniu produktem znajdującym się w ofercie Sklepu wynikającym z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.

Sklep jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Klient wiedział o wadzie w chwili wydania rzeczy, w szczególności w sytuacji kiedy produkt dotknięty jest uszkodzeniami mechanicznymi pochodzenia zewnętrznego.

W tym celu zaleca się by sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W przypadku, gdy opakowanie nosi ślady uszkodzenia lub, gdy taśmy są zerwane zaleca się w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się ze Sklepem w celu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji.

W pozostałych przypadkach reklamacje mogą być przesyłane:
pocztą elektroniczną na adres: [email protected]
W oświadczeniu dotyczącym reklamacji Klient powinien wskazać:
informacje i okoliczności dotyczące przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia niezgodności/wady;

żądanie sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową poprzez wymianę produktu lub oświadczenie odstąpieniu od Umowy Sprzedaż; oraz

dane kontaktowe składającego reklamację.

W toku reklamacji klientowi przysługuje uprawnienie:

Odstąpienia od umowy i zwrotu pieniędzy

Wymiany produktu.

Oświadczenie o obniżeniu ceny

W przypadku reklamacji produktów należy odesłać go w stanie nienaruszonym (w nieuszkodzonym opakowaniu i bez śladów użytkowania) wraz dowodem zakupu jezeli był wysłany. Wymiana towaru następuje po uznaniu reklamacji przez Sklep w okresie 7 dni oraz w tym terminie następuje wysłanie nowego towaru lub zwrot równowartości towaru w sposób odpowiadający sposobowi dokonanej uprzednio zapłaty.

Koszty przesyłki (zwrotu towaru) ponosi Klient. Koszty ponownego wysłania wadliwego produktu ponosi Sklep.

Sklep zobowiązuje się do poinformowania Klienta o sposobie załatwienia reklamacji w terminie 7 dni od daty jej złożenia. W szczególnie uzasadnionych przypadkach zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta termin ten może zostać wydłużony do 30 dni, o czym Klient będzie poinformowany przez Sklep przed jego upływem z podaniem przyczyn jego wydłużenia.

Podstawą do realizacji zakupów w serwisie www.naturalnezakupy.com jest prawo polskie i unijne: Ustawa o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną (Dz.U. 2002, nr 144, poz. 1204).

Sklep gwarantuje, że oferowane produkty przechowywane są zgodnie z wszelkimi wymogami gwarantującymi zachowanie wszelkich wymagań jakościowych wymaganych przez odpowiednie inspektoraty i producenta.

Sklep dokłada wszelkich starań, aby zdjęcia i opisy produktów prezentowane na stronie internetowej www.naturalnezakupy.com odpowiadały produktom dostępnym w sprzedaży, mogą się one jednak od siebie różnić. Zdjęcia i opisy produktów oferowanych w sklepie internetowym służą celom informacyjnym. Opisy produktów, w szczególności ich właściwości, wielkości opakowania i działanie pochodzą od producentów lub importerów. W razie wątpliwości klient może skontaktować się ze sklepem za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail. Czas oczekiwania na odpowiedź nie dłuższy niż jeden dzień roboczy.

Jeśli Klient ma wątpliwości, czy wybrany przez niego produkt jest dokładnie tym, który zamierzał kupić lub który będzie najbardziej odpowiadał jego potrzebom i wymaganiom, może zadzwonić do sklepu, zanim dokona zakupu. Uprawnieni pracownicy doradzą Klientowi, czy jego wybór jest słuszny. Sklep dołoży wszelkich starań, aby Klient był zadowolony zarówno z zakupionego produktu, jak i z samych zakupów. Sklep odpowiada na pytania Klientów w godzinach 8-16 w dni powszednie.

Materiały znajdujące się na stronach internetowych www.naturalnezakupy.com mają charakter wyłącznie informacyjny. Opisy produktów, a zwłaszcza ich właściwości, wielkości opakowania i działanie pochodzą od producentów lub podmiotów odpowiedzialnych.

Ceny wszystkich prezentowanych produktów w ofercie sklepu są cenami detalicznymi brutto wyrażonymi w złotych polskich. Zamieszczona oferta wraz z podanymi cenami obowiązuje do czasu jej odwołania. Oferta wraz z cenami ma charakter wiążący w chwili realizacji zamówienia. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany ceny/dostępności w przypadku zmiany ceny/dostępności w hurtowniach.

Ochrona danych osobowych odbywa się na podstawie ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz 1000) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”),

 

Na potrzeby niniejszego regulaminu, w przypadku wątpliwości, przyjmuje się poniższe definicje:

 

„dane osobowe” oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej;

„przetwarzanie” oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie;

„ograniczenie przetwarzania” oznacza oznaczenie przechowywanych danych osobowych w celu ograniczenia ich przyszłego przetwarzania;

„administrator” oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych; jeżeli cele i sposoby takiego przetwarzania są określone w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego, to również w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego może zostać wyznaczony administrator lub mogą zostać określone konkretne kryteria jego wyznaczania;

„podmiot przetwarzający” oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu administratora;

Przetwarzanie danych w wyniku złożonego zamówienia odbywa się wyłącznie na postawie zgody dobrowolnie wyrażonej przez Zamawiającego. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody odbywa się za pośrednictwem adresu mailowego serwisu, dostępnych infolinii telefonicznych oraz pisemnie na adres korespondencyjny wskazanych w § 4 ust 5.

Celem przetwarzania danych osobowych w ramach serwisu www.naturalnezakupy.com, pozyskiwanych na warunkach opisanych w art. 6 RODO, jest rejestracja konta w sklepie internetowym, w celu utworzenia indywidualnego konta i zarządzania tym kontem oraz przyjęcie i realizacja zamówienia złożonego w wyniku dobrowolnie wypełnionego formularza zamówienia oraz oświadczenia o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych.

Odbiorcą danych osobowych przetwarzanych w wyniku realizacji zamówienia jest personel serwisu www.naturalnezakupy.com,oraz osoba której powierzono realizację zamówienia, w tym pracownicy firm pocztowych wskazanych w niniejszym regulaminie. W przypadku, gdy Klient wybierze płatność poprzez system PayPal, jego dane osobowe są przekazywane w zakresie niezbędnym dla realizacji płatności spółce PAYPAL POLSKA SP Z O O z siedzibą w Warszawie (00-113), przy ul. Emilii Plater 53, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000289372.

Okres, przez który dane osobowe będą przetwarzane, w przypadku uzyskania danych osobowych na podstawie zgody uprawnionego trwa aż zgoda nie zostanie odwołana, a po odwołaniu zgody przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia wzajemnych roszczeń. W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy, czas przetwarzania jest równoznaczny z okresem realizacji zamówienia.

Minimalny zakres danych osobowych niezbędnych do przekazania administratorowi określa formularz Zamówienia. Podanie danych osobowych w ich minimalnym zakresie jest warunkiem zawarcia i realizacji umowy. Konsekwencją ich nie podania jest brak możliwości skutecznego złożenia i realizacji zamówienia.

Zamawiający jest uprawniony do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jego dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniony do uzyskania dostępu do nich oraz informacji dotyczących: celu przetwarzania; kategorii odnośnych danych osobowych; informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności o odbiorcach w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych; planowanego okresu przechowywania danych osobowych, prawa do żądania od administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczącego osoby, której dane dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania; prawa wniesienia skargi do organu nadzorczego; jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dane dotyczą – wszelkie dostępne informacje o ich źródle; zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, oraz istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą.

Zamawiający ma prawo żądać od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, osoba, której dane dotyczą; ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia w drodze środków komunikacji powołanych w § 4 ust 5.

Zamawiający ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła administratorowi, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi.

W ramach oświadczeń składanych przez Zamawiającego za pośrednictwem formularza Zamówienia, Zamawiający może dobrowolnie wyrazić zgodę na przekazanie jego danych osobowych w celach marketingowych. Brak powyższej zgody nie rzutuje na realizację usług świadczonych w ramach serwisu www.naturalnezakupy.com

Zamawiający ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych, w tym przetwarzanych w celach marketingowych – z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją. W takim przypadku administratorowi nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Wszelkie uwagi dotyczące realizacji zamówień w www.aleeko.pl należy zgłaszać drogą elektroniczną lub telefonicznie.

Sądem właściwym dla rozpatrywania wszelkich sporów związanych z wykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy jest sąd właściwości ogólnej, bądź sąd miejsca wykonania umowy.

Zawartość strony internetowej www.naturalnezakupy.com jest objęta ochroną praw autorskich. Zdjęcia wykonane przez sklep są chronione prawem autorskim. Sklep nie wyraża zgody na jakiekolwiek kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie czy utrwalanie zdjęć czy informacji zawartych na stronach sklepu w części czy w całości bez zgody autora.

Treść regulaminu jest chroniona prawem autorskim.